top
 
>
捐 獻 支 持
   
  您可以捐款支持我們的服務

如捐款港幣壹佰元或以上,將會獲發收據並可作扣稅之用。

閣下郵寄或親身捐款之時,請提供以下個人資料:

 
   
 • 姓名
 • 聯絡電話或電郵
 • 聯絡地址
 •      
   

  劃線支票抬頭請寫
  瑪利諾聖母醫院有限公 司或 Our Lady of Maryknoll Hospital Ltd 並請郵寄至

  董事局行政部

  瑪利諾聖母醫院有限公司
  九龍黃大仙沙田坳道118號

   
       
    感謝您的支持!!