top
 
相 片  
   
    「醫院管理局暑期計劃」2017畢業典禮  
 
  左起 : 董事局顧問許江餘先生﹑醫管局行政總裁梁栢賢醫生﹑董事局秘書林敏妮修女﹑兩位實習生