top
內 視 鏡 中 心
   
   
  為響應香港特區政府推行的大腸篩查先導計劃,本院董事局現開設內視鏡中心,以低廉價格提供檢查予有需要的病人。  
     
   
     
       
     
 
收 費 (2019年7月1日起生效, 價格只供參考) :
診 症 費 $400/次
胃 鏡 檢 查 $4,000
大 腸 鏡 檢 查 ( 無 需 割 除 瘜 肉 ) $7,800
大 腸 鏡 檢 查 ( 包 含 割 除 瘜 肉 ) $8,800
 
 
  1. 如需進行其它醫療程序,及使用額外儀器需另加收費為$1,000 - $5,000。
  2. 每一化驗標本費用為$800。
     
   
  辦公時間:  
逢星期一至五:
上午八時正至下午六時正;
公眾假期休息
 
電話: 2354-0547